Get in touch with us !

  • Our mailing address:

PDTec Sp. z o.o.
Wrocławska 103
81-530 Gdynia
Polska

  • Our phone numbers:

Tel.: +48 58 732 74 16
Fax: +48 58 732 74 17

  • Our e-mail address:

info@pdtec.pl


KRS: 0000304945
Wydział VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
REGON: 220598671
NIP: 5862215623
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł.